Obchodní podmínky

Jak nakupovat v našem army shopu a za jakých podmínek?

Obchodní podmínky

Základní informace

Armyshop Survive.cz byl otevřen v roce 2005 a od té doby se vám snažíme dodávat to nejkvalitnější zboží o oboru military, outdoor za příznivé ceny. Většinu námi dodávaného zboží jsme sami vyzkoušeli. Od roku 2011 máme otevřenou kamennou prodejnu, kde si můžete objednané zboží vyzkoušet, prohlédnout a nakoupit bez poštovného.

Získali jsme již spoustu spokojených zákazníků mezi které patří i příslušníci Policie ČR, městské a obecní policie, Armády ČR a příznivci airsoftu, paintballu, rybáři, turisté atd.

Provozovatel

Bc. Daniel Sklenář

Stradonice 144

26705 Nižbor

IČ: 72012579

DIČ: CZ7703070606

Prodejna:

Survive.cz

Havlíčkova 3

26601 Beroun

tel. prodejna                         777711537

e-mail:  survive@survive.cz

web: www.survive.cz

číslo účtu: 670100-2214075752/6210

Otevírací doba:

Pondělí      12-17
úterý           10-17
Středa        10-17
Čtvrtek        10-17
Pátek          10-17
Sobota         9-12
Neděle zavřeno

 

Platební podmínky

 • Zboží dodáváme na dobírku nebo bez dobírky po předchozí platbě převodem na účet.
 • Dopravu a způsob platby si můžete vybrat podle aktuální nabídky doprav a plateb.

Důležité upozornění

Při objednávání v e-shopu vyplňte všechny požadované kolonky a dbejte na správnost zadání vaší adresy. Pokud si nejste jisti velikostí (např. u oblečení), napište vaše rozměry do poznámky k objednávce. V případě nutnosti vás budeme kontaktovat.

Termíny dodání

 • Zboží skladem expedujeme do 7  pracovních dní. Při zvýšené poptávce může ojediněle dojít k jejímu prodloužení.
 • Zboží, které je označeno "Na objednávku" expedujeme podle aktuálního stavu skladových zásob u výrobce. O přibližné délce objednávky vás budeme informovat.
 • V zájmu rychlého servisu odesíláme některé zásilky rozdělené. V tomto případě platíte poštovné jen jednou.
 • Dodací doba se může prodloužit v případě, že objednané zboží nemáme skladem my a ani výrobce. V tomto případě vás budeme informovat.
 • V případě nepřevzetí zásilky ze strany zákazníka se nám tato zásilka vrátí zpět a je stornována. Současně jsou stornovány veškeré objednávky evidované na zákazníkovo jméno.

Podmínky prodeje zbraní a střeliva

Dle zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. §15, jsou veškeré nabízené zbraně, repliky zbraní a střelivo (vše kategorie D) prodejné v ČR pouze fyzickým osobám starším osmnácti (18) let způsobilým k právním úkonům, nebo právnickým osobám.
 
Odesláním objednávky zároveň prohlašujete, že při koupi zbraně či střeliva splňujete výše uvedené požadavky.
 
V případě podání falešné informace o Vaší způsobilosti k držení těchto zbraní a střeliva budeme na Vás, či Vašich zákonných zástupcích soudní cestou vymáhat náhradu veškerých škod nám tímto způsobených.
 

 

Vrácení zboží

 

 1. Máte právo vrátit zboží bez udání důvodu do 30 dnů od jeho obdržení zpět (zboží musí být nepoužité a v originálním obalu) a nechat si své peníze zaslat zpět. Zboží ke vrácení nám zasílejte jako obyčejnou (nikoliv na dobírku - taková zásilka nebude přebrána) zásilku a předem nás telefonicky nebo e-mailem informujte. K zásilce přiložte kopii naší faktury a písemné odstoupením od smlouvy.
 2. Peníze za zboží, které vracíte a expediční poplatek obdržíte dle Vašeho přání převodem na Vámi uvedený účet do 14 dnů od odstoupení, za podmínky, že do této doby bude zboží řádně vráceno zpět.
 3. V případě že zboží jeví známky používání nebo poškození jsme oprávněni odečíst z vrácené částky náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu.
 4. Vrácení zboží se nevztahuje na zboží upravené pro konkrétního zákazníka na objednávku.
 5. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká.

Reklamace zboží

 1. Reklamaci lze uplatnit zasláním zboží na naši adresu nebo osobním předáním v prodejně. Reklamace se řídí reklamačním řádem.

 

Výměna zboží

Pokud jste zjistili, že zboží, které jste si objednali vám velikostně nebo jinak nevyhovuje a chcete ho vyměnit, můžete zboží poslat zpět (předem nás informujte telefonicky nebo mailem) a my vám pošleme zboží, které potřebujete. K zásilce přiložte kopii faktury a napište jaké zboží vracíte a za jaké ho chcete vyměnit.

 1. Zboží k výměně nám zasílejte jako obyčejnou zásilku (nikoliv na dobírku – taková zásilka nebude přebrána) v originálním obalu, nepoškozené a nepoužité.
 2. U výměn účtujeme stejný expediční poplatek jako u objednávky bez poplatku za dobírku.

Záruční doba

Záruční doba je 24 měsíců u veškerého zboží. Reklamační řád Armyshopu Survive.cz se řídí obecně platnými právními předpisy. Za vadu nelze považovat změnu na materiálu odpovídající délce užívání, ani závady způsobené nesprávnou údržbou, anebo nesprávným používáním výrobku.

Nepleťte si záruční dobu s životností výrobku!

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Prodávající je Bc. Daniel Sklenář, Stradonice 144, Nižbor IČ: 72012579

Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vady zboží

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na použité zboží, které je v textu označeno jako "použité".

Ostatní

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na

 • na mechanické poškození výrobku, či úmyslné, nebo neúmyslné vady způsobené neodborným či nepřiměřeným zacházením kupujícího popř. třetí osoby
 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • zboží prodávané za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána
 • zboží, které bylo opravováno
 • používáním výrobku v podmínkách, na které není určeno

Vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství, a označí zásilku příslušnými symboly.

Abychom dosáhli Vaší plné spokojenosti, nabízíme zboží, u kterého jsme plně přesvědčeni o kvalitě. Pakliže se přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte prosím podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v nejkratší možné době vyřízena.

Poškození vzniklé přepravou zásilky:

Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud i přesto kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, je povinen neprodleně informovat prodejce na emailu survive@survive.cz (uvádějte: jméno, č. objednávky a popis poškození).

Postup při reklamaci

Kupující osobně přinese zboží do naší prodejny či odešle přepravní službou na své vlastní náklady spolu s kopií faktury, záručního listu (pokud byl vystaven) a písemným zdůvodněním reklamace, na níže uvedenou adresu:

Armyshop Survive.cz

Bc. Daniel Sklenář

Havlíčkova 3

26601 Beroun

Při zasílání poštou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nepřebereme. Před odesláním zboží k reklamaci nás kontaktujte  telefonicky nebo mailem.

O zahájení a vyřízení reklamačního řízení bude zákazník informován na e-mailové adrese uvedené při objednávce.

SLEVY

Army shop Survive.cz poskytuje slevu 5% pro příslušníky:

 • Armády ČR
 • Policie ČR
 • Hasičského záchranného sboru
 • Celní správy
 • Městské policie
 • Členům o.s. LEX

Všem příslušníkům výše uvedených sborů a občanských sdružení poskytujeme slevu 5% na zboží v Army shopu Survive.cz. Sleva neplatí na již zlevněné zboží.

 • Slevu pro ozbrojené sbory lze uplatnit při objednání přes internet, kdy do poznámky napište 5% sleva a dodací adresa musí být na útvar, kde sloužíte. Na soukromou adresu zlevněné zboží nedodáváme, aby nedocházelo ke zneužití slevy. Sleva bude odečtena až při fakturaci a nevztahuje se na dopravné a platbu na dobírku.
 • Slevu pro členy o.s. LEX lze uplatnit při objednání přes internet, kdy do poznámky napište 5% sleva a číslo svého průkazu. Jméno majitele průkazu se musí shodovat se jménem zadaným do objednávky. Sleva bude odečtena až při fakturaci a nevztahuje se na dopravné a platbu na dobírku.
 • Další možnost je vyzvednout si zboží na prodejně a sleva bude odečtena po předložení služebního průkazu nebo průkazu o.s. LEX

 


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).